دو فصلنامه 

«آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث»

نشریه علمی

براساس نامه ی ارسالی دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره 1316 / 18 / 3 تاریخ 4/ 1/ 1396، نشریه «آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث » از شماره اول، حایز رتبه علمی- پژوهشی گردیده است.


نشریه آموزه های تربیتی در قرآن وحدیث در ارزیابی سال 1399 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، رتبه (ب) را کسب کرده است.

جهت مشاهده وضعیت اعتبار مجله در سامانه های نمایه ملی و بین المللی به آدرس ذیل مراجعه کنید:

سامانه اعتبارسنجی نشریات علمی کشور

جهت مشاهده ضریب تأثیر مجله (impact factor) به سایت ذیل مراجعه کنید:

https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx

تبعیت از قوانین COPE : این نشریه با احترام به قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

 

حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور  و مشابهت یاب استفاده میشود؛

سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

قابل توجه  نویسندگان محترم؛

رعایت کامل شیوه‌نامه نگارش مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده، ضروری است. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

 

فرم تعارض منافع  (ورد )  -   (پی دی اف)

فرم تعهد نویسندگان ( ورد  )-  (پی دی اف)

 

هزینه داوری مقاله:

حداکثر هزینه پردازش مقاله 300 هزار تومان که 100 هزار تومان در حین داوری و 200هزار تومان آن بعد از پذیرش نهایی مقاله برای تامین قسمتی از هزینه چاپ آن بر اساس آئین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات و تصمیم هیات تحریریه دو فصلنامه از نویسندگان مقاله اخذ می گردد.

 

 

 

 

 


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، شهریور 1401، صفحه 1-226 

لحن گفتار خداوند و تأثیر آن در تفسیر قصص قرآن

صفحه 61-79

10.22034/iued.2023.551700.2245

منصوره علی هاشمی اشتیانی؛ محمد علی مهدوی راد؛ محمدکاظم رحمان ستایش