نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین شیوه های تربیت اخلاقی سوره حجرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی phd تفسیر تطبیقی دانشگاه یزد

2 علوم انسانی/الهیات/دانشگاه یزد/ایران

3 دانشگاه یزد

4 عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

10.22034/iued.2020.113866.1581

چکیده

هدف از مقاله حاضر تبیین شیوه‌های تربیت اخلاقی سوره حجرات و نقد و بررسی آرای مفسران در این خصوص است. برای این منظور ابتدا با تدبر در آیات سوره حجرات «شیوه‌های تربیتی» آن استخراج شده و سپس با توجه به شیوه‌های ارائه شده به عنوان معیار، به نقد و بررسی آرای مفسران پرداخته شده است. مطابق با مطالعه انجام شده می‌توان شیوه‌های تربیتی مطرح شده در این سوره را در دو دسته کلی جای داد. دسته اول ناظر بر انگیزش الهی و در برگیرنده شیوه‌های «پروای الهی»، «محبت الهی»، «انذار» و «تبشیر»؛ و دسته دوم ناظر بر بینش الهی و متضمن شیوه‌های «بیان حقایق امور» و «بیان تمثیل» است. نتیجه به دست آمده این است که مفسران در تفسیر این آیات بیشتر به مباحث اخلاقی پرداخته‌اند و آرای ایشان درباره شیوه‌های تربیتی این سوره با کاستی‌هایی مواجه است و مطالعه در این خصوص نشان می‌دهد مفسران بعضاً میان مطالب تربیتی، اخلاقی و احکام خلط نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criticism and Study of the Exegetes' Viewpoints in explaining Moral Upbringing styles of the Hojarāt Chapter

نویسندگان [English]

  • tahereh rajaei 1
  • mohammadhossein baromand 2
  • mohamadali heydari 3
  • mahmood haery 4
  • amir jodavi 2
1 the student of yazd university
2 yazd/iran
3 yazd university
4 yazd/iran
چکیده [English]

Abstract
The objective of this study is to state the styles of moral education and criticizing and investigating exegetes' opinions in this respect. To reach this end, the researcher has pondered upon the verses attempting to extract the educational styles of Hojarāt Chapter, then, she has criticized and investigated the exegetes' opinions regarding this chapter as the yardstick of analysis. According to the carried out investigation, the mentioned educational styles of this study could be categorized into two general types. The first on are those which center on the divine excitation including "divine fearing", "divine affection", "warning", and "promising", and the second type which focuses on divine insight including the styles of "stating the reality of the affairs", and "stating parables". It has been concluded that the exegetes' have mostly discussed moral issues and their opinions lack stating the educational styles regarding the Hojarat Chapter. As the results of the study show, some of these exegetes have confused and intermingled educational matters, moral education, and religious rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: "Morality"
  • "upbringing"
  • "moral upbringing"
  • "The Hojarāt Chapter"
  • "exegetes' educational viewpoints"