اهداف و چشم انداز

نشریه « آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث » جهت نیل به اهداف و چشم‌انداز زیر فعالیت می‌کند:

1-  اطلاع‌رسانی و توسعه پژوهش‌های قرآنی و روایی؛

2- ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل آراء و اندیشه‌های قرآن‌پژوهان و حدیث‌شناسان در راستای عرضه تصویری جهان شمول از تربیت و مقوله‌های تربیتی در قرآن کریم؛

3- فراهم آوردن بستری شایسته برای عرضه ایده های نو، و نقد و کالبد شکافی آنها برای پاسخگویی به پرسش‌های معرفتی نسل امروز و نهادینه کردن تربیت در فرهنگ دینی؛

4- توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در حوزه مسایل تربیتی با تأکید بر قرآن و حدیث؛

5- یافته‌های تازه و جدیدِ پژوهشگران حوزۀ قرآن و حدیث در زمینه‌های تربیتی  در معرض داوری مخاطبان خود گذاشته شود تا بستر مناسب برای تحوّل علوم انسانی فراهم آید.
6- حرکت مجله آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث به شکلی است که بتواند  تا سال 1404 در فهرست همه نمایه‌های مهم بین‌المللی قرار بگیرد.

حوزه موضوعی:

مقالات با رویکرد تربیتی در حوزه های مختلف تربیت اسلامی با نگاه تفسیری از قرآن و شیوه زندگی و روایات معصومین علیهم السلام باشد.