نقش تربیتی جلوه‌گری متقابل زوجین بر اساس روایات در استحکام خانواده و تأثیر آن بر سبک زندگی در عصر جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

2 استاد یار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور

10.22034/iued.2021.530586.2030

چکیده

بدون شک خانواده از ارکان اساسی تکوّن جامعه است که تعالی یا انحطاط آن نقش مستقیم در سعادت و شقاوت جامعه دارد. زن و مرد معماران اصلی این بنیان اجتماعی بوده و نوع ارتباط آنها در سرشت و سرنوشت نهایی خانواده تأثیرگذار است، معارف دینی با هدف حفظ و اصلاح این ساختار اجتماعی، احکام اخلاقی و فقهی خاصی در تبیین روابط زوجین وضع کرده که رعایت آنها اثرات مهمی در استحکام خانواده بر جای خواهد گذاشت. عدم توجه به دقایق احکام اسلامی در دوران جدید، جامعه را با عواقب سوء و آسیب‌های جدی این کم‌توجهی مواجه خواهد کرد. اکنون سؤال این است که چگونه بازگشت به احکام فطری اسلام و مراعات دستورالعمل‌های ظریف فقهی و اخلاقی می‌تواند در خروج از بحران‌های خانواده در عصر جدید تأثیرگذار باشد؟ در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به احکام جلوه‌گری انحصاری زن و مرد برای هم و نقش آن در رفع و دفع برخی آسیب‌های اجتماعی در خانواده به‌ویژه در عصر جدید پرداخته شده و با تحلیل مصادیقی از این آرایش و جلوه‌گری، تأثیر اخلاقی، عاطفی و اجتماعی این احکام در صحنه خانواده و اجتماع نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The educational role of mutual interaction of couples based on narrations in family strength and its effect on lifestyle in the new era

نویسندگان [English]

  • gholamali moghaddam 1
  • nabiyollah sadrifar 2
1 Assistant Professor of Philosophy, Razavi University of Islamic Sciences
2 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Payame Noor University
چکیده [English]

Undoubtedly, the family is one of the basic pillars of the evolution of society, the excellence or decline of which has a direct role in the prosperity and misery of society. Men and women are the main architects of this social foundation and the type of their relationship is influential in the nature and final destiny of the family. Religious teachings with the aim of maintaining and reforming this social structure, have set special moral and jurisprudential rules in explaining couples' relationships. It will leave a strong family.Failure to pay attention to the minutes of Islamic rulings in the new era will face the society with serious consequences and serious harms of this lack of attention. The question now is how returning to the natural rules of Islam and following the delicate jurisprudential and moral guidelines can be effective in overcoming family crises in the new age? In this article, in a descriptive analytical method, the rules of exclusive manifestation of men and women for each other and its role in eliminating and repelling some social harms in the family, especially in the new era, and by analyzing examples of this arrangement and manifestation, moral, emotional and social impact. These rulings are shown in the family and community scene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's makeup
  • male and female appearance
  • lifestyle
  • family maintenance