نگاهی قرآنی- روایی به کارکردهای تربیت دینیِ معرفت الهی در هستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی و دانشیار دانشگاه قم

2 هیات علمی دانشکده اصول الدین قم

3 دانشجوی دکترای اصول الدین قم

10.22034/iued.2021.139581.1907

چکیده

انسان از راه‌های گوناگونی می‌تواند خداوند متعال را بشناسد. در طبیعت گردش منظم ماه و زمین، طلوع و غروب منظم خورشید، وجود آسمان و زمین و... از مسائلی است که می‌توان در آن تفکر کرد و حضرت حق را شناخت. شناخت خداوند متعال در هستی یک تکلیف است. کسى که به شناخت خداوند نائل شود ناگزیر این واقعیت را احساس مى‏‌کند که‏ خداوند چه نعمت بزرگى بدو ارمغان کرده است. پژوهش حاضر بر موضوع نگاهی قرآنی- روایی به کارکردهای تربیت دینی شناخت خداوند در هستی متمرکز است که با جمع‌آوری اطلاعات و مطالعه منابع کتابخانه‌ای و توصیفی- تحلیلی استفاده‌شده است؛ که نخست، به بررسی واژگان تربیت دینی و معرفت الهی، سپس به تبیین کارکردهای تربیت دینی این مبحث در قرآن و روایات موردبررسی قرار می‌گیرد. دستاوردها تحقیق عبارت‌اند از: کارکردهای فردی که شامل اثبات خداوند، کشف قدرت الهی و نظم جهان، آگاهی بر اتفاقی نبودن هستی، عنایت به طاعت و سجده هستی، برابر خداوند متعال، تدبر و عبرت از تحولات هستی می‌شود و کارکردهای اجتماعی عبارت است از: ارشاد و هدایت انسان‌ها، پی بردن به عظمت آفرینش الهی و آگاه کردن منکران معاد، درک توانایی خداوند متعال بر انتقام از منکران توحید و معاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نگاهی قرآنی- روایی به کارکردهای تربیت دینیِ معرفت الهی در هستی

نویسندگان [English]

  • احمد عابدی 1
  • حسین شریف عسگری 2
  • hashem andisheh 3
1 هیات علمی و دانشیار دانشگاه قم
2 هیات علمی دانشکده اصول الدین قم
3 دانشجوی دکترای اصول الدین قم
چکیده [English]

انسان از راه‌های گوناگونی می‌تواند خداوند متعال را بشناسد. در طبیعت گردش منظم ماه و زمین، طلوع و غروب منظم خورشید، وجود آسمان و زمین و... از مسائلی است که می‌توان در آن تفکر کرد و حضرت حق را شناخت. شناخت خداوند متعال در هستی یک تکلیف است. کسى که به شناخت خداوند نائل شود ناگزیر این واقعیت را احساس مى‏‌کند که‏ خداوند چه نعمت بزرگى بدو ارمغان کرده است. پژوهش حاضر بر موضوع نگاهی قرآنی- روایی به کارکردهای تربیت دینی شناخت خداوند در هستی متمرکز است که با جمع‌آوری اطلاعات و مطالعه منابع کتابخانه‌ای و توصیفی- تحلیلی استفاده‌شده است؛ که نخست، به بررسی واژگان تربیت دینی و معرفت الهی، سپس به تبیین کارکردهای تربیت دینی این مبحث در قرآن و روایات موردبررسی قرار می‌گیرد. دستاوردها تحقیق عبارت‌اند از: کارکردهای فردی که شامل اثبات خداوند، کشف قدرت الهی و نظم جهان، آگاهی بر اتفاقی نبودن هستی، عنایت به طاعت و سجده هستی، برابر خداوند متعال، تدبر و عبرت از تحولات هستی می‌شود و کارکردهای اجتماعی عبارت است از: ارشاد و هدایت انسان‌ها، پی بردن به عظمت آفرینش الهی و آگاه کردن منکران معاد، درک توانایی خداوند متعال بر انتقام از منکران توحید و معاد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کارکردهای تربیت دینی
  • معرفت و شناخت الهی
  • قرآن
  • روایات