شاخص های وظیفه گرایی اخلاقی درمکتب اخلاقی امیرمومنان ع از دیدگاه نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 دانگاه کاشان

10.22034/iued.2019.37204

چکیده

نهج البلاغه و معارف بلند آن ساحتی اخلاقی و تربیتی دارد و تمام گفتار امام علی ع در صحنه های مختلف بر محوریت اخلاق و تعقل استوار است. امام ع، در تمام عرصه های زندگی همواره به انجام تکلیف و اجرای حق و عدالت، توجه داشتند و هیچگاه برای رسیدن به اهداف متعالی از ابزار و روش های غیر دینی و غیر اخلاقی استفاده نکردند. مکتب وظیفه گرای اخلاقی، از جمله نظریات اخلاق هنجاری است که به ویژگی های خاصی از خود عمل و انجام تکلیف، بدون توجه به نتایج آن اهمیت می دهد. با بررسی در متن نهج البلاغه، گزاره های متعددی دلالت بر وظیفه گرایی اخلاق در مکتب اخلاقی امام علی ع، دارد. و برخی شاخص ها برای شناخت وظیفه در نهج البلاغه، مطرح شده است که عبارت از: توجه به قاعده زرین، پاسداشت پایبندی به اصل کیفیت استخدام وسیله، وجود قواعد مطلق اخلاقی(شامل صداقت، وفای به عهد، امانتداری)، اصل عدالت و اصل حق طلبی ست. دراین مقاله با روش "داده بنیاد"، عوامل مذکور درکلام امام (ع) از دیدگاه نهج البلاغه موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of Deontology the moral school of Imam Ali (AS), in Nahj al-Balaghah's

نویسندگان [English]

  • fatemeh saeedi 1
  • seyed ali alamolhoda 1
  • mohsen ghasempour 2
1 payame noor
2 kashan
چکیده [English]

Nahj al-Balagha and its high education have a moral and educational background
And all the Speech of Imam Ali in different scenes are based on ethics and reasoning
Imam Ali, in all aspects of life, always paid attention to the duties and implementation of right and justice And never used non-religious and immoral tools and methods to achieve their transcendental goals
The moral duty school is one of the normative moral theories that cares about the specific characteristics of self-action and task performance, regardless of its consequences
Examined in the context of Nahj al-Balagha, numerous propositions imply that the ethical duty of Imam Ali's moral school is ethical
And some indicators have been put forward for duty in Nahj al-Balagha That include paying attention to the golden rule, keeping the adherence to the quality of tool employing, the existence of absolute moral rules (including honesty, faithfulness to the covenant and bailment), the principle of justice and the principle of truth-seekingIn. this article, based on Grounde method, the factors mentioned in the speech Imam has been studied from the perspective of Nahj al-Balagha

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral duty؛ Alavi ethic؛ Normative ethics
  • Nahj al-Balaghah