راهکارهای تربیتی سوره‌ی یوسف(ع) بر اساس مفهوم روان‌شناختی «سازوکار دفاع روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مطالعات تفسیری به انگلیسی، دانشگاه مجازی المصطفی (ص)

2 گروه آشنایی با منابع اسلامی، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران

3 دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

4 دکترای روان‌شناسی عمومی، استادیار مؤسسه امام خمینی (ره)

چکیده

یکی از عناصر بنیادین در بحث شخصیت، شناخت سازوکارهای دفاع روانی و نوع برخورد با آنهاست. «سازوکار‌ دفاع روانی» به تدابیر هیجان مداری گفته می‌شود که انسان آن‌ها را برای کنترل تنیدگی‌ها، ناکامی‌ها و ناامیدی‌ها به کار می‌گیرد تا آسیب‌های روانی را کاهش دهد. این نوشتار پژوهشی میان‌رشته‌ای است که به روش تحلیلی توصیفی و با هدف بازشناسی مفهوم روان‌شناختی «سازوکار دفاع روانی» در سوره یوسف(ع) و تبیین راه‌کارهای تربیتی نسبت به این رفتارها و ارائه‌ی راهبردهای قرآنی برای دستیابی به شیوه‌ی برخورد صحیح با رفتارهای ناسازگارانه‌ی افراد نگاشته شده است. پرسش تحقیق عبارت است از اینکه «قرآن کریم در سوره یوسف(ع)چه راهبردهایی را برای تربیت جامعه توصیه می‌کند تا‌ رفتارهای ناسازگاری‌ که با مفهوم دفاع روانی قابل تحلیل‌اند، مدیریت و اصلاح شوند؟» مقاله حاضر، با عرضه مفهوم روان‌شناختی «سازوکار دفاع روانی» به قرآن کریم به تبیین نظر قرآن درباره موضوع و ارائه راهبردهای قرآنی برای دستیابی به آن پرداخته است. از نتایج این مطالعه، تبیین شش سازوکار «دلیل‌تراشی، فرافکنی، بی‌ارزش‌سازی و عقلی‌سازی، پیوندجویی و آلایش ساختگی» و شش راه‌کار تربیتی در سوره یوسف(ع) است که دو راه‌کار «تفسیر رفتار و اطمینان‌بخشی» بین روان‌شناسی و آموزه‌های قرآنی مشترک و چهار روش جدید شامل «حمایت خانوادگی، حساسیت‌زدایی، تذکر و داستان‌سازی» است. نتیجه اینکه، در قرآن کریم، رفتار مناسب در مواجهه با این افراد، به شکلی ارائه شده تا با افزایش دانش و اراده در بین افراد جامعه، بتوانند حقارت درونی خود را رفع و عزت نفس خود را بیابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Educational Strategies of Surah Yusuf (AS) Based on the Psychological Concept of "Psychological Defense"

نویسندگان [English]

  • Zahra Alimoradi 1
  • Husein Hasemnejad 2
  • jafar golmohmmadi 3
  • Reza Mahkam 4
1 Instructor at al-Mustafa Open University
2 university of Tehran
4 Assistant Professor of Imam Khomeini Institute