تحلیلی بر شیطان‌پرستی و راهکارهای تربیتی مقابله با آن، با الهام از آیات قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معارف اسلامی، واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استاد راهنما، گروه معارف اسلامی، واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استاد مشاور، گروه معارف اسلامی، واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این مطالعه تحلیلی بر شیطان پرستی و راهکارهای تربیتی مقابله با آن با الهام ازآیات قرآنی بود. شیطان پرستی یک باور ایدئولوژیک یا فلسفی است که شیطان را موجودی زنده با چند وجه مشترک با انسان با الگوی اصلی قبل از عالم هستی می ‌پندارد و تلاش می کند تا انسان ها را از دایره تربیت و ولایت الهی خارج سازد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع اسنادی و کتابخانه ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای استقرایی و تحلیل متون استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که شیطان پرستی با شیوه های مختلف در قالب سه مقوله 1. تأثیر بر ایدئولوژی 2. تأثیر بر رفتار 3. استفاده از ابزارآلات، بر افراد بالاخص نوجوانان و جوانان نفوذ می کند. قرآن کریم، با ارائه راهکارهای تربیتی مؤثر در ابعاد مختلف 1. تربیت اعتقادی (شناخت اصول عقاید، پذیرش و علاقه قلبی نسبت به آن ها) 2. تربیت عقلانی (تزکیه، تعلیم حکمت، علم آموزی، عبرت آموزی، مشورت با خردمندان و تقلید کورکورانه) 3 . تربیت اخلاقی (یاد خدا، توبه، استغفار، توکل به خدا، استعاذه، خوف از خدا، نماز و روزه، در محضر خدا بودن و پیکار با شیطان پرستان)، به مقابله با شیطان و شیطان پرستی پرداخته و از انسان ها می خواهد با به کارگیری آن ها، خود را از آفات شیطانی مصون بدارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Satanism and Educational Strategies: Noticing Quranic Verses

نویسندگان [English]

  • mostafa kafirad 1
  • alireza abdorrahimy 2
  • Faraj behzad 3
1 Department of Islamic Studies, Faculty of Humanities, Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
2 the professor of Islamic Azad University ardebil
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Arbil Branch