نویسنده = ������������ ������ ������
قاعده‌ی لقمانی» بسان «تربیتی سلبی» با نگاهی به بنی‌اسرائیل در قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 161-179

10.22034/iued.2020.240022

سید رضا موسوی؛ عباسعلی علی محمدی؛ مهدی افچنگی