نویسنده = ������������������� ��������
واکاوی کارکرد تربیتی بشارت و انذار نهان در آیه‌ی 160 سوره‌ی مبارکه‌ی انعام

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-16

10.22034/iued.2017.32571

سید محمد رضا حسینی‌نیا؛ خلیل بیگ‌زاده؛ فرح توحیدی