دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-114 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل شیوه های بیان استدلالی در آیات تربیتی قرآن

صفحه 1-21

10.22034/iued.2020.113001.1568

فتحیّه فتّاحی زاده؛ مهناز امیر خانی؛ نعیمه سادات رضوی علوی؛ فاطمه ونکی


4. تبیین آموزه‎های تربیت اقتصادی در سیره علوی

صفحه 61-79

10.22034/iued.2020.113324.1570

آیت قبادی؛ داریوش نظری؛ مجتبی گراوند؛ سید علاءالدین شاهرخی


5. راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهج‌البلاغه

صفحه 81-100

10.22034/iued.2020.109300.1533

مینا شمخی؛ امان اله ناصری کریموند؛ فاطمه مرادی