نقش تربیتی روایات تعرب پس از هجرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز دانشکده الهیات و معارف اسلامی بخش علوم قرآن و فقه

10.22034/iued.2020.119824.1648

چکیده

بر اساس پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، روایاتی تعرب بعد از هجرت را نکوهش می کنند ، زیرا محیط زندگی در تربیت انسان مؤثر است،‌ شاخص های تعرب پس از هجرت عبارتند از: فاصله گرفتن از علم آموزی ، تغییر سبک زندگی اسلامی ، ترک کار خوبی که فرد مدتی آن را انجام داده، تضعیف باورهای دینی و اخلاقی ، عدم توانایی بر انجام شعائر خداوند ، نداشتن خانواده در سرزمین کفر و ایمن نبودن بر جان خود در سرزمین کفر. شاخص های مزبور نشان می دهند که هجرت از سرزمین اسلام به بلاد کفر به خودی خود ممنوع نیست ، بلکه بستگی به آن دارد که هجرت موجب تضعیف باورهای دینی فرد و فاصله گرفتن وی از سبک زندگی اسلامی شود. برخی از شاخص های تعرب پس از هجرت، همچون فاصله گرفتن از دانش اندوزی و مانند آن نشان می دهند که مسلمان در هرجا که سکونت دارد، باید به دستورات دین عمل کند و آگاهی خود را افزایش دهد، زیرا افزایش آگاهی و عمل به دستورات دینی در تربیت و رفتار مناسب وی مؤثر است. شاخصه های نداشتن خانواده در سرزمین کفر و مانند آن نشان می دهند که خانواده ، امنیت ، انجام پیوسته کارهای خوب و مانند آنها نیز در تربیت مناسب فرد تأثیر دارند. استناد فقهاء به روایات تعرب پس از هجرت در مواردی :همچون لزوم تبعید نشدن مجرم به بلاد کفر و مانند آن، بر نقش این روایات در تربیت انسان دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational role of hadiths about ignorant Arabian lifestyle after Prophet Hegira

نویسنده [English]

  • morteza rahimi
shiraz university
چکیده [English]

AAccording to present study which was carried out descriptively and analytically, there are certain hadiths that scold ignorant Arabian lifestyle after Prophet Mohammad (PBUH) Hegira; since living environment will affect human education. Typical indicators of ignorant Arabian lifestyle are: receding from the science, changing the Islamic lifestyle, abandoning the good deeds that someone has been doing for a while, fading religious and moral beliefs, incapability in performing the mottos for God, having no family in the land of blasphemy and being unsafe in the land of blasphemy. These indicators confirm that immigration from Islamic lands towards the land of blasphemy is not forbidden by itself. Actually, it depends on the fact whether it weakens religious beliefs and retreating Islamic lifestyle. Some other indicators of ignorant Arabian lifestyle, such as receding from the science and so on, prove that Muslims must follow the orders of religion and increase their awareness wherever they live. Because, increasing his knowledge and practicing religious orders will affect his proper training and behavior. Indicators of not having a family in the land of blasphemy show that family, security, the constant performing of good deeds and etc. also influence the proper training of everyone. Jurists refer to different hadiths about ignorant Arabian lifestyle after Prophet Hegira based on cases like: no exile to the land of blasphemy and emphasize on the role of these hadiths on human education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ignorant Arabian lifestyle
  • immigration
  • the land of blasphemy
  • environment