نقش گردشگری بر پرورش کودک در ساحت های تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری

10.22034/iued.2020.123218.1704

چکیده

آموزه های قرآن و سیره معصومین(ع) درباره ی حقوق و رشد کودک، همواره به تعلیم و تربیت او همگرا شده است. در قرآن کریم و احادیث، به استفاده از گردشگری با عناوینی چون؛ سیر و سفر، سیاحت، برای اهداف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، به ویژه تقویت بعد عبادی سفارش شده است، و مصادیقی بر استفاده از گردشگری در جریان تربیت کودکان مشاهده می شود. هدف این پژوهش بررسی" نقش گردشگری بر پرورش کودک در ساحت های تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث"، است. در این پژوهش، از راهبرد استدلال منطقی در تحقیقات کیفی استفاده شد. یافته های این بررسی نشان می دهد؛ که مکتب تربیتی اسلام؛ قرآن و حدیث، بر به کارگیری روش های جذاب و فعال یادگیری در تربیت متربیان، متناسب با ویژگی ها و نیازهای آنان، تأکید دارند.همچنین گردشگری و سفرهای میدانی مدرسه موجب تقویت؛ مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموزان می شود. در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران، به استفاده از این روش ها به ویژه گردشگری در برنامه ی درسی دوره‌ی ابتدائی توجه چندانی نمی شود. این بررسی به معرفی برخی از روش های مؤثر یادگیری مستند به آموزه های دینی، پرداخته است.همچنین برای نقش آفرینی گردشگری در برنامه درسی دانش آموزان ابتدائی، چارچوبی را برای نیل به ساحت های تربیتی مبتنی بر قرآن و حدیث پیشنهاد نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of tourism in child rearing in educational aspects from the perspective of Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • yousef noori 1
  • Hamid Zargham brojeni 2
  • Mehdi Karoubi 2
  • Sayed Mojtaba Mahmoudzadeh 2
1 Shahid Beheshti University of Medical Sciences
2 Allameh Tabataba'i University (ATU)
چکیده [English]

The teachings of the Holy Qur'an and the infallibility of the infallibles (AS) about the rights and development of a child have always been converged with his education. In the Holy Qur'an and hadiths, the use of tourism with titles such as travel, travel, tourism, for personal, social, political and economic purposes, in particular to strengthen the worship dimension, has been recommended, and examples of the use of tourism in the education of children are observed. To be. The purpose of this study was to investigate " The role of tourism in child rearing in educational aspects from the perspective of Quran and Hadith". In this study, logical reasoning strategy was used in qualitative research. Findings of this study show; Which emphasize the use of attractive and active learning methods in the training of translators, tailored to their characteristics and needs. Also, school tourism and field trips enhance students' personal and social skills. In the educational system of the Islamic Republic of Iran, the use of these methods, especially tourism, in the elementary curriculum This study introduces some of the most effective methods of documented learning to religious doctrine. It also proposes a framework for attaining Quranic and Hadith-based educational areas for the role of tourism in the curriculum for elementary students, a framework for achieving the, aspects of education based on the Quran and the Hadith has proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran and Hadith
  • Tourism
  • aspects of education
  • Elementary