عوامل بینشی و گرایشی تفاخر در تربیت قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته تفسیر تطبیقی دانشگاه قم

2 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22034/iued.2020.117973.1619

چکیده

از جمله رذایل اخلاقی در روابط میان فردی که قدمتی به گستره تاریخ بشر دارد، رفتارها و تعاملات فخر‌فروشانه است. این نوع رفتارها که در هر عصر و فرهنگی نمودهایی بعضاً متفاوت داشته است، در عصر حاضر شیوع فراوانی یافته و به عنصری مخرب در روابط افراد (روابط زوجین، روابط خانوادگی، روابط فامیلی، روابط شهروندی، روابط قومیت‌ها و...) تبدیل گردیده است. نظر به آلودگی جامعه عصر نزول به این رذیله اخلاقی-اجتماعی و کارآمدی قرآن کریم به عنوان نسخه شفابخش الهی در تغییر این فرهنگ ناپسند به فرهنگ مساوات، برادری، تواضع و فروتنی، پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی عوامل تفاخر از منظر قرآن کریم پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که در رهیافت قرآنی، تفاخر ریشه در عوامل متعدد بینشی و گرایشی دارد، عوامل بینشی که عبارتند از مالک پنداشتن انسان، محدود دانستن او به زندگی دنیا، ارزش شمردن برخورداری‌های مادی، دائمی دانستن نعمت‌ها و عوامل گرایشی همچون حب مال، حب جاه و مقام، حب حسب و نسب، عزت‌طلبی و تفوق‌طلبی که یک یا چند مورد از آن‌ها زمینه فخرفروشی را در فرد ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

عوامل بینشی و گرایشی تفاخر در تربیت قرآنی

نویسندگان [English]

  • Omid Qorbankhani 1
  • سید محمود طیب حسینی 2
2 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکیده [English]

Among the ethical delusions of interpersonal relationships dating back to human history are glorified behaviors and interactions. These kinds of behaviors, which have had different manifestations in every age and culture, have become widespread in the present era and have become a destructive element in people's relationships (couple relationships, family relationships, family relationships, citizenship, ethnic relations, etc.). Is. In view of the contamination of the society of the age of decline in this ethical-social evil and the efficacy of the Holy Quran as a divine healing version in the transformation of this obscene culture into an culture of equality, brotherhood, humility, and humility, the present study is a descriptive-analytic study of the divergent factors from the perspective of the Quran. Karim deals with and concludes that in the Qur'anic approach, divergence is rooted in a number of insights and trends, insights that include the idea of ​​the human being, limiting him to the life of the world, valuing material possessions, perpetuating blessings and factors. Trends such as property, ambition, reputation, esteem and supremacy At least one or more of these create a sales pitch in the individual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • boasting
  • seeking supremacy
  • ethics in the Qur'an
  • Moral Evil