بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحراف‌های اعتقادی و راه‌حل‌های آن در قرآن وحدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قرآن وحدیث قم

2 جامعه المصطفی العالمیه

10.22034/iued.2020.118467.1628

چکیده

در عصر حاضر یکی از مهم‌ترین موانع تربیت سیاسی، انحراف‌های اعتقادی است که این نوع موانع باعث ناکارآمدی این نوع تربیت شده، به همین دلیل مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی، درصدد تبیین آن و ارائه راه‌حل‌ها بوده، و در این خصوص می‌توان گفت: کافران و منافقان، تکذیب آیات الهی،‌ غفلت از شیطان و نفاق و دورویی از منظر قرآن و روایات فریقین، مهم‌ترین انحرافات اعتقادی هستند که راه‌حل‌هایی مانند: اعراض، توجه همیشگی به رحمت الهی، پناه بردن به خداوند از شر وسوسه‌های شیطان، صداقت دینی برای انحراف‌های مذکور ارائه شده، در مجموع می‌توان گفت که آیات و روایات فریقین ناظر در موانع تربیت سیاسی، به خصوص انحراف‌های اعتقادی بیانگر آن است که در قرآن کریم و روایات به تربیت سیاسی افراد توجه زیادی شده که در صورت توجه به آن راه‌حل‌ها، می‌توان موانع انحراف‌های اعتقادی را برطرف نمود.
واژگان کلیدی: تربیت سیاسی، انحراف‌های اعتقادی، کافران و منافقان، غفلت از شیطان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحراف‌های اعتقادی و راه‌حل‌های آن در قرآن وحدیث

نویسندگان [English]

  • مصطفی دهقانی 1
  • محمد علی رضایی 2
1 دانشگاه قرآن وحدیث قم
2 المصطفی
چکیده [English]

در عصر حاضر یکی از مهم‌ترین موانع تربیت سیاسی، انحراف‌های اعتقادی است که این نوع موانع باعث ناکارآمدی این نوع تربیت شده، به همین دلیل مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی، درصدد تبیین آن و ارائه راه‌حل‌ها بوده، و در این خصوص می‌توان گفت: کافران و منافقان، تکذیب آیات الهی،‌ غفلت از شیطان و نفاق و دورویی از منظر قرآن و روایات فریقین، مهم‌ترین انحرافات اعتقادی هستند که راه‌حل‌هایی مانند: اعراض، توجه همیشگی به رحمت الهی، پناه بردن به خداوند از شر وسوسه‌های شیطان، صداقت دینی برای انحراف‌های مذکور ارائه شده، در مجموع می‌توان گفت که آیات و روایات فریقین ناظر در موانع تربیت سیاسی، به خصوص انحراف‌های اعتقادی بیانگر آن است که در قرآن کریم و روایات به تربیت سیاسی افراد توجه زیادی شده که در صورت توجه به آن راه‌حل‌ها، می‌توان موانع انحراف‌های اعتقادی را برطرف نمود.
واژگان کلیدی: تربیت سیاسی، انحراف‌های اعتقادی، کافران و منافقان، غفلت از شیطان

کلیدواژه‌ها [English]

  • تربیت سیاسی
  • انحراف‌های اعتقادی
  • کافران و منافقان
  • غفلت از شیطان