کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیش گیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه ایلام

2 استاد دانشگاه الهیات و معارف تهران

3 دانشیار فقه وحقوق دانشگاه ایلام

10.22034/iued.2020.112073.1560

چکیده

منطوق تربیتی اصل هشتم قانون اساسی، مکانیسمی غیر کیفری، خیرخواهانه، کم هزینه، تقویت کننده ارزش‌های انسانی و عاملی بازدارنده و نوعی نظارت عمومی و مراقبت همگانی است که در آیات متعدد قرآن، بیان و عمل ائمۀ معصومین (ع) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل هشتم) مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به برکات و آثار تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی امر به معروف و نهی از منکر، راهکار پیشگیرانه اسلام برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم و انحراف، عصیان جوانان، جنایات سازمان یافته، حق‌کشی، کژمداری، هرج‌ و مرج‌گرایی، آدم‌کشی و آدم‌ربایی، اعتیاد، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و بیگانگی از آزادی درونی و فکری توسل به این مکانیسم مترقی تجویز گردیده است. هدف مقاله حاضر مدد رساندن به مانایی، پویایی و نهادینه ساختن این فرضیه‌ الهی تربیتی است که عاملی برای نجات مردمان از هبوط به کژی‌ها و کج‌روی‌ها تلقی می گردد. این مقاله در پی آن است تا توان قانون اساسی(اصل هشتم) و آموزه های دینی –تربیتی و اثرگذاری آن در پیشگیر ی از وقوع جرم در جامعه را مورد تحلیل قرار دهد. بررسی ها نشان میدهد که تعرض قانونگذار و تاکید آموزه های دینی بر اعمال این اصل در راستای نهادینه ساختن اصول تربیت اسلامی در جامعه معنا دار بوده و مفید به مقصود می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، نوع آن کیفی و از لحاظ گرد آوری داده ها اسنادی و مطالعات ثانویه فرا ترکیب و مبتنی بر مطالعه منابع برخط داخلی و خارجی به روش تحلیل انتقادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Educational applications of Article 8 Iranian Constitution & its Role in preventing Committing Crimes in the Society considering the holy Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • Parviz Bagheri 1
  • mohammad raza rezwan talab 2
  • abdol jabar zar ghosh nasab 3
1 Law dep. Ilam University
چکیده [English]

The educational nature of Article 8, Iranian constitution, is a non-criminal mechanism, charity, non-costly, inductive of human values, a preventive factor and a kind of general and public supervision that has been emphasized by the holy Quran verses, sunnah and the constitution. Considering the educational, economical, social and moral outcomes of Amre Be maaruf & Nahy e Az Monkar, the Islamic preventive strategy is to combat with the criminals, preventing crimes, youth rebellion, organized criminals, indifference, murder, kidnapping, chaos, genocide and addiction, social injustice and stranger to the inner intellectual freedom, has been prescribed by this efficient mechanism. This paper tries to help the lasting, continuing of this divan & educational phenomena that is a factor to save people from all untrue ways. The paper tries to size up the power of constitution and educational- religious teachings and their influences in preventing the committing of the crimes in the society. The analysis shows that implementing Art. 8 of the Iranian constitution and religious teachings is meaningful in Islamic educational principles and is useful to the aim. The method and methodology is based on the national and international databases and is applied qualitative critical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • amre be maaruf & Nahye az Monkar
  • Religious Teachings
  • Constitution
  • Crime Prevention