تحلیل شیوه های بیان استدلالی در آیات تربیتی قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)، تهران

2 دانشیار دانشگاه الزهراء

3 کارشناس علوم قرآن وحدیث

4 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

10.22034/iued.2020.113001.1568

چکیده

قرآن کتاب تربیت انسان است. از این‌رو یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های پژوهش در قرآن، بررسی رویکرد تربیتی آن است. از آنجا که شیوه ‌بیان آموزه‌های تربیتی، در اثرپذیری مخاطب نقش اساسی دارد، قرآن کریم شیوه‌های متنوع بیانی را به کار بسته است. در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی شاخص‌ترین آموزه های تربیتی به شیوه‌ استدلالی استخراج شده است. تعالیم تربیتی قرآن ضمن توجه به عقل و منطق مخاطب، انواع استدلال شامل قیاس، استقراء و تمثیل را به کار بسته است. به علاوه در مواردی جنبه استدلالی این آیات، قوی‌تر از سایر زمینه‌های آن می‌باشد. شیوه بیان آیات تربیتی نیز، کاملاً متناسب با رهنمودهای تربیتی آن است. بنابراین میان روش‌های تربیتی قرآن و شیوه‌های بیان آن، تناسب و هماهنگی قابل‌توجهی وجود دارد.
آیات تربیتی قرآن علاوه بر معرفت بخشی ٬جنبه انگیزشی و تحریکی داشته و انسان را به سمت کمال مطلوب هدایت نموده است .
واژگان کلیدی: آموزه‌های تربیتی قرآن، شیوه‌های بیانی، آیات استدلالی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Discursive Expressions in Educational Qur'anic Verses

نویسندگان [English]

  • Fathiyeh Fattahizadeh 1
  • mahnaz amir khanii 2
  • naeamah razavii alavii 3
  • fatemah wankii 4
1 Professor of the Quran and Tradition Science; University of Al-zahra; Tehran
چکیده [English]

Abstract
The Koran is the book of human education. Therefore, one of the main areas of research in the Qur'an is to study its educational approach. Since the teaching style of the teachings plays an essential role in the effectiveness of the audience, the Holy Qur'an employs various modes of expression. The most prominent of these is the use of reasoning techniques. The educational teachings of the Quran, while addressing the intellect and logic of the audience, employ a variety of arguments including analogy, induction, and allegory. Moreover, in some cases the reasoning aspect of these verses is stronger than the other contexts. The way the educational verses are expressed is also fully in line with its educational guidelines. Therefore, there is considerable balance between the educational methods of the Qur'an and its modes of expression.
Keywords: Quranic educational teachings, expressive practices, reasoning verseslegory. Moreover, in some cases the reasoning aspect of these verses is stronger than the other contexts. The way the educational verses are expressed is also fully in line with its educational guidelines. Therefore, there is considerable balance between the educational methods of the Qur'an and its modes of expression.
Keywords: Quranic educational teachings, expressive practices, reason
Keywords: Quranic educational teachings, expressive practices, reasoning verses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quranic educational teachings
  • expressive practices
  • reasoning verses