بررسی تطبیقی روش های تربیت کودک در نظام تربیتی اسلام و پراگماتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه معارف دانشگاه علامه طباطبائی تهران

10.22034/iued.2020.91302.1307

چکیده

یکی از ابعاد نظام تربیتی اسلام بررسی روش های تربیت کودک وتطبیق آن با نظام تربیتی پراگماتیسم می باشد لذ این پژوهش در صدد است با روش توصیفی ،تحلیلی و انتقادی در این زمینه به سؤالات ذیل پاسخ دهد:
1.روشهای نظاام تربیتی اسلام براساس آیات و روایات و پراگماتیسم کدامند؟ 2. شباهت ها و تفاوت های این دو نظام تربیتی در تربیت کودک کدامند؟
مهم ترین روش های تربیت کودکان در نظام تربیتی اسلام عبارتند از ؛ محبت و مهرورزی، تکرار و عادت دادن ،تکریم شخصیت ، تشویق و تنبیه ،همبازی شدن ،پیشگیری و کنترل انحرافات جنسی، صفارش فه مراعات نظم وحقوق دیگران و......
ومهم ترین روش های تربیت کودکان درپراگماتیسم عبارتنداز؛ تفکر، انعطاف پذیری، آموزش مبتنی بر باری ، حل مسأله ، تجربی، پروژ های، آزمایش ، روش تدریس و.....
، مهم ترین شباهت های این دو نظام ، روش های ؛ حل مسأله ، همبازی شدن ، کارگروهی ، تربیت عملی ، ایجاد انگیزه ، تشویق ؛ تغییر موقعیت ، انعطاف پذیری،روش تحول در آموزش و پرورش و.... می باشد وروشهایی همانند؛زمینه سازی قبل و بعد از تولد، ایمان پروری ،کنترل از انحرافات جنسی ، تکریم، تمرین و تکرار در نظام تربیتی اسلام مطرحند که در نظام تربیتی پراگماتیسم توجهی به آنها نشده است. وروش هایی همانند ؛ تجربی ،آزمایشی، عادت، پروژه ای ،تدریس ، ، در پراگماتیسم مطرحند که در آموزه های دین اسلام در باره آنها تصرح نشده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

wrr ertf g w q r trt

نویسنده [English]

  • enayat sharifi
unevrchda alame tfatfaie tahran
چکیده [English]

er yyeu sdf s df sd xc cf cv xc xc sd cv xc sd cv xc sd we d f as xd cf xd cv sd xd x f sx zs xd cf vf xd cv xc sd sd uy hgf vc jhu hgf bvc bh b mnb jhg uhg jhg mnb kjh iuy hgf uwb hgd cvx cv scvx vgc bv bcg df bv cxgd bvchj xc sfs xc sd vcx df sd sd xc sd sd iuy bvg bvc jhg jhg nbv njh bgf jhg nbv nhg jhg kju hgu hgfr bvg nbv jhg buy hgfj cvb sdf dfg sd hgf bvch cv ur dgf df bcv sdgt sfd iuyt uy dfg sdg sdf sdf asf asdf xv asf asf xc zbv c cv xc cv xc cv bvc xc xc d x gd cv bc xc bv nb c cv xc xd xs uyr cvb sdg sdg xcv xc vc

کلیدواژه‌ها [English]

  • etrevc
  • uyteg
  • uyrtr
  • kjgh