تحلیل نکات تربیتی زیارت‌نامة مأثور حضرت زهرا(س)پیرامون شرایط و نتایج تبعیّت از ایشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن قم

10.22034/iued.2019.37205

چکیده

به نظرمی‌رسد کارکردهای تربیتی زیارت‌نامة‌های معصومان، می‌تواند زائران را به افزایش غنای بینشی، گرایشی و کُنشی در مسیر عبودیّت الهی، رهنمون نمایند. از جمله زیارتنامه‌های مأثور که فرازهای آن، موجب درونی‌سازی مفاهیم تربیتی می‌شود، زیارت‌نامه حضرت زهرا(س) است که محور محتوای آن، بر لزوم تبعیت از آن حضرت دلالت دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، درصدد است بر اساس تحلیل فرازهای زیارت‌نامة مأثور حضرت زهرا (س) به این سئوالات پاسخ دهد: چه آموزه‌های تربیتی ناظر به شرایط تبعیت از آن حضرت به دست داده می‌شود؟ تحلیل آموزه‌های تربیتی ناظر به نتایج تبعیّت از آن حضرت، چه نکات تربیتی را در برخواهند داشت؟ بر اساس نتایج پژوهش، شاخص‌ترین نکته‌های تربیتی ناظر به شرایط تبعیّت از حضرت زهرا(س) شامل شناخت لزوم تصدیق حضرت زهرا(س) در کنار محبت به ایشان، پایبندی به صبر در تبعیت از حضرت و محوریت‌بخشیدن به حضرت در تعاملات با دیگران است. همچنین شاخص‌ترین نکته-های تربیتی ناظر به نتایج تبعیّت از آن حضرت، شامل شناخت پاکیزه شدن بهره‌مندی از ولایت حضرت زهرا(س)، ، الحاق به اهل‌بیت(ع) و بهره‌مندی از عنایات الهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Zahra (AS) 's Pilgrimage Tutorial on the Conditions and Results of Obeying His

نویسندگان [English]

  • MAHYAR KHANI MOGHADDAM 1
  • Seyed abdolrasoul Hosseinizadeh 2
  • mahbobeh arabi 3
1 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith of Guilan University
2 Associate Professor of Quran Science Department Quran University of Science and Education Karim Qom
3 Graduated from the Qom Qur'an University of Science and Education
چکیده [English]

The educational functions of the pilgrimage pilgrims, it seems, can lead pilgrims to increase their insight, orientation and kinship in the path of divine worship. One of the influential pilgrimages whose ups and downs lead to the internalization of the educational concepts is the pilgrimage of Hazrat Zahra (SA), whose content centered on the necessity of obeying it. The present study, organized by a descriptive-analytical method, seeks to answer the following questions based on the analysis of the pilgrimage of Zahra's influential pilgrimage: What are the educational teachings regarding the conditions of his obedience? ? What educational points will be included in the analysis of the educational teachings regarding the results of his obedience? According to the results of the study, the most important educational points regarding the conditions of obedience to Prophet Zahra include recognizing the necessity of confirming Prophet Zahra along with loving him, adherence to patience and obedience to Imam Zahra. In interactions with others. Also, the most important educational points regarding the results of his obedience include recognizing the purification of the beneficence of Zahra, the incorporation of Ahl al-Bayt, and the enjoyment of divine attributes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazrat Zahra
  • Pilgrimage
  • Provincialism
  • compliance
  • Educational Tips