واکاوی آثار و چالش های تربیتی فقهی فرزندخواندگی در قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد فقه، فارغ التحصیل از دانشگاه ایلام

چکیده

«فرزندخواندگی» یک حکم امضایی است که طی آن، زوجین، سرپرستی شخصی را که فرزند طبیعی آنها به شمار نمی رود، به عهده می گیرند. فرزندخواندگی نوعی قرابت صرفاً حقوقی و نه طبیعی است که در ذیل آن، قانون، یک رابطه ی مصنوعی پدر ـ فرزندی و مادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند. این رابطه، با وجود آثار مثبت تربیتی، اگر به درستی و در چارچوب شرع صورت نگیرد، چالش هایی فقهی؛ مانند حرمت ناشی از عدم قرابت نسبی و سببی و عدم برقراری نفقه و رابطه ارث بری بین فرزندخوانده و فرزندپذیر را به همراه خواهد داشت که گذشته از نقض غرض شارع از تجویز آن، خود، ممکن است مولد آثار تربیتی سوئی همچون اباحی گری، گرایش به فحشا و منکرات، ایجاد اختلاف میان ورثه و فرزندخوانده، و در نتیجه اختلال در امنیت روانی آنها بشود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی حکم شرعی و انتاج آثار تربیتی فرزندخواندگی از آیات و روایات؛ همچون رشد و تکامل انسانی و فضایل اخلاقی فرزندپذیر و فرزندخوانده، ایجاد و تقویت حس مسئولیت شناسی در آنان، تامین نیازهای مادی فرزندخوانده و جلوگیری از تبعات منفی تنگدستی در او و ایجاد نرمیِ دل در فرزندپذیر، با تبیین چالش های فقهی و تربیتی آن برخی راه کارهای پیشگیری از آن چالش ها، معرفی و یا پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the educative Effects of Adoption in the Quran and Sunnah; legal and educative challenges and Solutions

نویسنده [English]

  • Neda jamshidi 2
2 Master of jurisprudence
چکیده [English]

Nowadays, "Child adoption" has become common due to the fact than many men or women are infertile. Thus, couples accept to bring up a kid who is not their biological child. Child adoption creates a kind of pure legal and not a natural relationship between the child and the parents. It is a decision that is made in response to the innate desire to have children or due to social requirements. Despite its positive effects, child adoption might bring about problems and challenges if it is not carried out properly and within the framework of Sharia. These problems include Hurmah (a term in Islamic jurisprudence which means there must be non-intimacy between a man and a woman who are not related biologically or by marriage) due to lack of biological relationships or relationships by marriage between adopting parents and adopted children, parents' not being responsible to pay alimony and lack of inheritance relationship between parents and their adopted children. Therefore, it seems necessary to conduct jurisprudential and legal studies on the topic. In this study, which adopts a descriptive analytical method, problems and challenges facing child adoption are explained by scrutinizing the rules and regulations in the Islamic jurisprudence and law that are related to the topic. Then, some solutions to prevent the problems of non-intimacy, non-inheritance and non-necessity of paying alimony are introduced or suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adoption
  • Adoptees
  • Adopted
  • adopter
  • the educative Effects of Adoption