بازخوانی مفهوم «عمل صالح» و دلالت‌های تربیتی آن بر مبنای نظریه‌ی انسان عامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و دانشجوی دوره دکتری مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه مدرسی معارف دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A reinterpretation of the Concept of “Amal-e Saleh” and its Educational Implications based on the Theory of Human as an Agent

نویسندگان [English]

  • seyedabolghasem mosavi 1
  • Muhammad Reza Jawahiri 2
  • Ayub Akrami 2
1 Ph.D. Candidate in Religious Studies Lectureship, Ferdowsi University of Mashhad .researcher of Astan-e Quds-e Razavi Research Institute
2 Assistant Professor, Department of Religious Studies Lectureship, Ferdowsi University of Mashhad

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amal-e Saleh
  • Strategic Action
  • rationality
  • Determination
  • foresight