تنبیه کودک به منظور تربیت و تأدیب از منظر احادیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام

چکیده

این پژوهش در پی آن است تا برداشتی نو از احادیث درباره‌ی تنبیه کودک، به‌منظور تربیت و تأدیب او ارائه دهد. احادیث مرتبط به دو دسته تقسیم می‌شوند: دست‌ه­ای بر عدم مشروعیت تنبیه کودک دلالت دارند و دسته‌ی دیگر بر خلاف دسته‌ی اول، بر جواز و مشروعیت راهبرند. هر دو دسته از لحاظ دلالت و راه‌حل تعارض میان آن‌ها، بررسی می­‌شوند. بر مبنای آنچه از مفاهیم احادیث پیامبر (ص) و معصومین (ع) برمی‌آید، نباید به شخصیت کودک لطمه‌ای وارد شود؛ زیرا دارای عواطف لطیفی است که در بستر زمان گام­به‌گام شکل‌گرفته و به رشد می‌رسد. شکوفایی وی نیازمند محیط آموزش ‌و پرورش سالم و مناسب است. در دوران معاصر، با توجه به پیچیدگی جوامع بشری و افزایش جرائم و بزهکاری، لازم است برای تربیت کودکان، تنبیه مناسب با وضعیت روحی و عاطفی آنان و راهکارهایی مناسب از منظر احادیث به‌دست آورد. نوشتار حاضر با هدف بررسی تنبیه کودک از منظر احادیث به شیوه توصیفی_تحلیلی انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Punishment of the Child in order to Educate from the Point of View of the Hadiths

نویسندگان [English]

 • Abdol Gabar Zargoshnasab 1
 • Farhad Jalelyan 2
1 Associate Professor of jurisprudence and the foundations of islamic law, Faculty of Theology of Ilam University
2 MSc Student of jurisprudence and the foundations of islamic law, Faculty of Theology of Ilam University
چکیده [English]

This research seeks to present a new conception of the hadith about punishing the child in the direction of his education and guidance. Hadiths are divided into two categories; one category denotes the legitimacy of punishing the child, and the second category implies the opposite of the first category. Both categories are discussed in terms of the implications of conflict resolution between them. What comes from the concepts of the hadiths of the Prophet (pbuh) and the infallibles (a) is not to harm the child's personality because he has subtle emotions that are shaped and developed in the context. His development requires a healthy and appropriate educational environment. In the contemporary times, due to the complexity of human societies and the increase of crimes and delinquency, it is necessary for the education of children, to receive appropriate punishment with their spiritual and emotional state and appropriate from the point of view of the hadiths .The present article aims to investigate the punishment of the child from the perspective of the hadiths in an analytical descriptive manner.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hadith
 • Child
 • education
 • Discipline
 • Punishment
 • ابن‌حنبل، احمد؛ مسند احمد؛ بیروت: دار صادر، بی‌تا.
 • ابن‌فهد حلی، احمدبن­محمد؛ عدة الداعی و نجاح الساعی؛ چاپ اول، قم: دار الکتب الاسلامیة، 1407ق.
 • ابوداود سجستانی، ابن‌الاشعث؛ سنن ابی­داود؛ چاپ دوم، بیروت: دارالفکر، 1403ق.
 • 4 - اراکی، محمدعلی؛ المکاسب المحرمه؛ چاپ اول، قم: مؤسسه در راه حق، 1415ق.
 • اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان؛ قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین، 1384ش.
 • 6 - اردبیلی، عبدالکریم؛ فقه الحدود و التعزیرات، چاپ اول، قم: مؤسسة النشر التابعة لجامعة المفید، 1427ق.
 • 7-امام خمینی، سید روح‌الله؛ تحریر الوسیله؛ قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1417ق.
 • 8- انصاری، مرتضی؛ المکاسب؛ قم: انتشارات دار الحکمه، 1413ق.
 • 9-جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین؛ الروضة‌ البهیة فی شرح اللمعه‌ الدمشقیة‌؛ تحقیق و تعلیق سید محمد کلانتر؛ چاپ دوم، قم: انتشارات علمیه، 1396ق.
 • 10- خوئی، سید ابوالقاسم؛ مبانی تکملة المنهاج؛ قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، بی‌تا الف.
 • 11- ـــــــــــــــــــ؛ معجم رجال الحدیث؛ بیروت: دارالزهراء، بی‌تا ب.
 • 12-حر عاملی، محمدبن­حسن، وسائل­الشیعه؛ تحقیق و تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی؛ چاپ پنجم، تهران: المکتبه الاسلامیه، 1401ق.
 • 13-حلی (علامه)، حسن­بن­یوسف؛ تذکرة الفقهاء؛ چاپ اول، قم: مؤسسة آل البیت (ع)، بی‌تا.
 • 14- ــــــــــــــــــــــــ؛ نهایة­الاحکام؛ قم: مؤسسة آل البیت (ع)، 1419ق.
 • 15- حلی (محقق)، نجم­الدین جعفر‌بن­الحسن­؛ شرائع­الإسلام، چاپ دوم، قم: مؤسسه‌ی اسماعیلیان، 1408ق.
 • 16- ــــــــــــــــــــــ؛ نکت النهایه؛ چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین، 1412ق.
 • 17- روحانی، سید محمدصادق؛ فقه الصادق، چاپ اول، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، 1412ق.
 • 18- صدوق قمی، محمدبن­علی؛ من لایحضره الفقیه؛ چاپ اول، تهران: المکتبه الاسلامیه، 1367ش.
 • 19-طبرسی، فضل‌بن­حسن؛ المؤتلف من المختلف؛ چاپ اول، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، 1410ق.
 • 20-طوسی، محمدحسن؛ الاستبصار؛ چاپ اول، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1390ق.
 • 21- طوسی، محمدبن­حسن؛ تهذیب الاحکام؛ تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری؛ چاپ اول، تهران: دار الکتب الاسلامیة، 1386ق.
 • 22-ــــــــــــــــــــ؛ الخلاف؛ چاپ اول، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین، 1407ق.
 • 23-فاضل لنکرانی، محمد؛ تفصیل­الشریعه فی شرح تحریرالوسیله (النکاح)‌؛ چاپ اول، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1421ق.
 • 24-کشی، ابوعمر محمدبن­عمر؛ رجال الکشی؛ مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، 1409ق.
 • 25-کلینی، محمدبن­یعقوب؛ الکافی؛ تهران: دار الکتب الاسلامیة، 1367ق.
 • 26- مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ چاپ دوم، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1983م.
 • 27-مکی عاملی، محمد؛ ذکری الشیعة؛ چاپ اول، قم: مؤسسة آل البیت، 1419ق.
 • 28-نجاشی، ابوالحسن احمد‌بن­علی؛ رجال النجاشی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1407ق.
 • 29- نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام؛ چاپ هفتم، بیروت: دارا حیاء التراث العربی، 1404ق.
 • 30 - نوری، میرزا حسین؛ مستدرک­الوسائل؛ چاپ اول، قم: انتشارات اسماعیلیان، 1363ش.
 • 31- واسطی بغدادی، احمدبن­حسن؛ رجال ابن‌الغضائری؛ چاپ اول، تهران: المکتبه الاسلامیه، بی‌تا.
 • 32- ورام­بن ابی­فراس؛ مجموعه ورام؛ چاپ اول، قم: مکتبه فقیه، 1410ق.