بررسی مقارن مراحل تربیت فرزند در قرآن، حدیث، عهد عتیق و تلمود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

2 استاد دانشگاه مذاهب اسلامی تهران و دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

3 استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

4 دانشیار واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد

10.22034/iued.2022.542595.2157

چکیده

احادیثی در کتب روایی اسلامی موجود است که اشاره به سه مرحله هفت ساله برای تربیت فرزندان دارد. با مطالعات آیات و روایات دیگر، دوره قبل از تولد نیز شامل اقدامات تربیتی است. همچنین در قرآن کریم و احادیث، توصیه‌ها و نکاتی دربردارنده چگونگی تربیت فرزندان موجود است. از طریق تلفیق و تطبیق مراحل با توصیه‌های تربیتی و توجه به جنسیت دختر و پسر که باعث تفاوت ویژگی‌های شخصیتی و وظایف می‌شود، می‌توان به تحلیلی از مراحل تربیت فرزندان در قرآن و حدیث دست یافت. در عهد عتیق و تلمود نیز توصیه‌های تربیتی برای فرزندان وجود دارد که می‌توان برای آن‌ها سه مرحله پیش از تولد تا شش سالگی، شش تا سیزده سالگی، سیزده تا هجده سالگی و جوانی در نظر گرفت. از مقایسه بین مراحل تربیت فرزندان در اسلام و یهودیت نتیجه می‌شود که اگر چه نکات مراحل تربیت فرزند در برخی موارد مشترک است اما مراحل در اسلام به تفصیل و کامل و تفکیک سنی بیان شده‌است و موارد جدیدی با توجه به ظرفیت بالاتر بشر در زمان اسلام مطرح می‌شود. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی- مقایسه‌ای و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و با بررسی آیات، تفاسیر، بررسی خانواده احادیث و روایات دیگر، عهد عتیق، تلمود و کتب دیگر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the stages of raising children in Quran, hadith, The old testament and Talmud

نویسندگان [English]

  • zeinab taghaddosi 1
  • abbas musallai poor 2
  • atefeh zarsazan 3
  • bakhshali ghanbari 4
1 University of Islamic Denominations
2 استاد دانشگاه مذاهب اسلامی تهران و دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
3 University of Islamic Denominations
4 Islamic Azad University Of Central Tehran Branch IAUCTB
چکیده [English]

There are hadiths in narration books that refer to three seven-year stages for raising children. Also in the Holy Quran and hadiths, there are recommendations and tips on how to raise children. Through analyzing, combining and adapting the steps with educational recommendations and paying attention to the gender of girls and boys, which makes the difference between the personality traits and the duties of the girl and the boy, can reach the stages of upbringing children in quran and hadith. In the Old Testament and Talmud, there are also educational recommendations for children that can be considered three stages before birth to first six years, six to thirteen years, thirteen to eighteen years and youth. From the comparison between the stages of raising children in Islam and Judaism, it is concluded that although the points of the stages of raising children are common in some cases, but the stages in Islam are expressed in detail and paying attention to the age and new cases are considered due to higher human perception capacity in Islam time. The research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library, and it is with studing verses, interpretations, examining the family of hadiths and other narrations, The Old Testament, Talmud and other books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • upbringing stages
  • children upbringing
  • islamic upbringing
  • jewish upbringing