تحلیل سوره مرسلات بر پایه نظریه کنش گفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، خرمشهر، ایران

10.22034/iued.2021.533274.2062

چکیده

شناخت نسبت به اسرار و اعجاز قرآن می‌تواند رهنمونی برای جوامع بشری باشد و یکی از راه‌های رسیدن به این شناخت مطالعه در آیات کلام الله مجید با رویکردهای علمی جدید می‌باشد. این جستار در نظر دارد بر پایه کنش گفتاری آستین و سرل به تحلیل انواع کنش‌ها در یکی از سوره‌های مکی یعنی سوره مبارکه مرسلات بپردازد. سوره مرسلات در جز بیست و نهم قرآن کریم قرار دارد و دارای 50 آیه می‌باشد. روش جمع آوری داده‌ها از نوع کتابخانه‌ای و رویکرد تحقیق توصیفی–تحلیلی می‌باشد. نتایج این جستار نشان می‌دهد پر کاربردترین نوع کنش در این سوره مبارکه کنش تعهدی از نوع قسم، تهدید، و وعده می‌باشد. کنش‌های اظهاری و ترغیبی به ترتیب بسامد وقوع کمتری داشته‌اند. شش مورد آیه استفهامی نیز در این سوره بکار رفته‌اند که طبق الگوی بدرالدین زرکشی تحلیل شده‌اند. همچنین موقعیت زمانی و مکانی این سوره و ماهیت مضمون و موضوع این سوره یعنی روز قیامت باعث شده کنش تعهدی مخصوصا تهدید در این سوره بیشتر بکار رود. کاربرد کنش‌های گفتاری و تلفیق و چینش آنها در کنار یکدیگر در آیات این سوره بیانگر دقت و ظرافت حکیمانه کلام وحیانی در بکار گیری آنها به زیباترین و شیواترین طریق ممکن برای تبین روز قیامت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Al Morsalat Surah based on speech acts theory

نویسنده [English]

  • Hossein Matoori
Department of English Language, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

Knowing the mysteries and miracles of Quran can guide human kind; one of the ways to reach that knowledge is to study Quran based on new scientific approaches. This paper attempts to analyze Surah Al Morsalat based on Austin's Speech Act Theory. Sureh Al Morsalat is in 29th Joz of Quran. It has 50 verses. Data collection is library type and the approach is analytic-descriptive. Results show that the most used type of speech act in this Surah is commissive: taking an oath, threatening, and promising. Representatives and directives respectively come second and third in their frequency of occurrence. There are six interrogative statements analysed based on Badr Al Din Zarkeshi model. In addition, the temporal and geographical orientation of this Surah along with the nature of content and theme, that is, Resurrection Day, has made it employ commissive speech act particularly threat. Implementation, integration, and layout of different speech acts in this Surah prove how wisely precision and elegance is employed in Quran. It also shows that these verses have been employed by Allah in the most exquisite and beautiful manner to illustrate the Resurrection Day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al Morsalat Surah
  • speech act
  • Austin and Searle