نیک و بد انگاری انسان و آثار تربیتی آن در نظر ماکیاولی و قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/iued.2021.532488.2049

چکیده

دیدگاه هر اندیشمند در مورد انسان تعیین کننده چگونگی نگرش او به همه مباحث علوم انسانی است. ماکیاولی به عنوان یکی از پایه‌گذاران فلسفه سیاسی جدید دیدگاه‌های خاصی دارد که باعث شهرت او در عالم سیاست شده است. ریشه دیدگاه‌های سیاسی ماکیاولی را باید در نگاه خاص او به انسان جستجو کرد. مقاله پیشرو با شیوه توصیفی-تحلیلی و بکارگیری روش کتابخانه‌ای در صدد است نگاه منفی ماکیاولی و همچنین نگاه قرآن به انسان را مورد بررسی قرار داده و حتی المقدور نتایج و لوازم آن را از بعد تربیتی بکاود. در نگرش اخلاقی به بررسی ریشه‌ها و علل تقویت صفات منفی و همچنین نحوه از بین بردن آنها پرداخته می‌شود. اگر چه قرآن کریم در ذکر ابعاد منفی وجود انسان رهیافتی ارشادی و انتقادی دارد اما وجود برخی از آنها را لازمه طبیعت انسان دانسته است از این رو علاوه بر نگرش اخلاقی به این مساله، باید لوازم تربیتی وجود صفات منفی در انسان را نادیده نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human being's good and evil and its educational effects in Machiavelli and the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • ramin azizi 1
  • Jahangir Masodi 2
1 PhD student in Islamic Philosophy, Ferdowsi University of Mashhad
2 Professor of Philosophy, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Every political thinker's view of human beings determines how he views politics and the model of his political decisions. As one of the founders of the new political philosophy, Machiavelli has certain political views that have made him famous in the world of politics. The roots of Machiavelli's political views must be sought in his particular view of human beings. The leading article seeks to examine Machiavelli's negative view of human beings, as well as the Qur'an, and to obtain, as far as possible, its results and implications for politics.The author believes that the negative view of human beings that led Machiavelli to provide special recommendations and prescriptions in the world of politics that were not explicitly stated before can be seen in religious works, especially the Holy Quran. The negative view of human beings in the Holy Qur'an is viewed only from a moral point of view and its implications and its educational effects are less considered inEthics and politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Machiavelli
  • The Holy Quran
  • Man
  • Politics
  • Negative Look at Human being