رهیافتی به الگوی تربیت فکر در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تبریز

2 دانشگاه شهید مدنی

3 دانشگاه آزاد شبستر

4 دانشگاه پیام نور

10.22034/iued.2021.134987.1836

چکیده

یکی از رسالتهای قرآن کریم، تربیت فکر در انسانهاست. آنچه از این نظر در قرآن حائز اهمیت بسیار است، از یک سو به کار بردن تفکر صحیح است و از سوی دیگر، هدایت بشر بوسیله این نیروی درونی است. تربیت فکر فرآیندی ‌است که انسان را به چگونه فکر کردن و بکار گیری آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب؛ رهنمون می کند. در یک نگاه کلی به ظاهر قرآن، خداوند در بیش از471 مرتبه مشتقات تفکر همچون بصیرت، نظر، تذکر، تعقل، تدبر و 18 مرتبه با کلمه تفکر، سخن گفته است. پژوهش پیش رو با روش تحقیق استنتاجی، روش استدلال محور بر پایه آرایه بندی قضایا، در قالب قضایای مقدم و مؤخر می باشد. قرآن در فرایند تفکر، از بسترهای موجود، بهره می گیرد و با تقویت این قوه، انسان را از محسوسات به معقولات هدایت می کند و زمینه حرکت کمالی وی را فراهم می کند. انسان با تفکر از طریق روش برهان به یقین یک حقیقت واحد را دریافت می کند و متوجه می شود که تمام نظام هستی به علت العلل نیاز دارد. در این نگاه هر وجودی، به اعتبار ظهور و تجلّی حق، امری واقعی و مرتبط به حق می شود. چنانکه از سوی ذات حق که فیاض مطلق است، فیض وجود ساری می شود و هر موجودی که دارای شوقی است، کمالات خود را حفظ می کند و برای تحصیل کمالات عالی حرکت می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An approach to the pattern of thought training in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • fatemeh karimi 1
  • peyman yarmohammadzadeh 2
  • omid ali hosenzadeh 3
  • mikail jamalpur 4
1 azad university
2 shahid madany university
3 azad uniersity
4 payam nur university
چکیده [English]

One of the missions of the Holy Quran is to train the mind in human beings. What is very important in this regard in the Qur'an is, on the one hand, the use of correct thinking and, on the other hand, the guidance of mankind by this inner force. Thought training is a process that teaches a person how to think and use it to achieve the desired result; Leads. In an overview of the appearance of the Qur'an, God has spoken more than 471 times the derivatives of thinking such as insight, opinion, reminder, reasoning, contemplation and 18 times with the word thinking. The present research is based on inferential research method, which is an argument-based method based on the array of theorems, in the form of first and last theorems. In the process of thinking, the Qur'an uses the existing contexts and, by strengthening this power, guides man from the senses to the senses and provides the ground for his perfect movement. By thinking through the method of proof, man certainly receives a single truth and realizes that the whole system of existence needs causes. In this view, every being, by virtue of the appearance and manifestation of truth, becomes a real and related thing to truth. As by the essence of truth, which is absolute bounty, the grace of existence is manifested, and every creature that has enthusiasm maintains its perfections and moves to study for higher perfections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : thinking
  • education
  • thinking in the Quran
  • intellectual education