راهبردهای تعاملات فرهنگی مسلمانان با مسیحیان از منظر قرآن با رویکردتربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشکده شهید محلاتی قم مدرس دانشگاه امام حسین (ع)

2 هیأت علمی دانشکده علم و صنعت

10.22034/iued.2021.522098.1950

چکیده

در این پژوهش به مهم‌ترین راهبردهای تعاملات فرهنگی مسلمانان با مسیحیان از منظر قرآن کریم، پرداخته شده و به شیوه توصیفی تحلیلی راهبردها و اصول حاکم بر روابط با مسیحیان را با تکیه ‌بر آیات قرآن کریم با رویکرد تربیتی، با هدف تصحیح نگرش‌هاى مسیحیان نسبت به امت اسلامى مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.راهبردهای قرآنی در زمینه تعامل فرهنگی با مسیحیان، در بردارنده آثار تربیتی فراوانی است که می توان به رفع کدورت های تاریخی، تقویت فضائل و کمالات انسانی، عدم تعدی به حقوق دیگر انسانها اشاره نمود. رعایت حقوق پیروان دین مسیحی و توجه به راهبردهای مناسب با رفتار نیک و حرکت تسامح و مدارا در تعامل با آنان بر مبناى خدامحورى از اهمیت زیادی برخوردار است. اهمیت و ضرورت مسئله زمانى روشن مى‌شود که توجه داشته باشیم در جنگ نرم، یکى از راهبردهاى اصلى دشمن، تهاجم فرهنگی و ایجاد کینه و دشمنی بین ادیان و تغییر سبک زندگى مسلمانان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies of Muslim cultural interactions with Christians from the perspective of the Qur'an with an educational approach

نویسندگان [English]

  • Allahnoor Karimitabar 1
  • ali nasiri 2
1 PhD student, Shahid Mahallati College, Qom Lecturer at Imam Hussein University
2 Faculty of Science and Technology
چکیده [English]

In this study, the most important strategies of Muslim cultural interactions with Christians from the perspective of the Holy Quran, and in a descriptive-analytical manner, the strategies and principles governing relations with Christians by relying on verses of the Holy Quran with an educational approach to correct Christian attitudes toward the ummah Islam has been explored. The Qur'anic strategies in the field of cultural interaction with Christians include many educational effects that can be addressed to remove historical ambiguities, strengthen human virtues and perfections, and not violate the rights of other human beings. It is very important to respect the rights of the followers of Christianity and to pay attention to appropriate strategies with good behavior and tolerance in dealing with them on the basis of God-centeredness. The importance and necessity of the issue becomes clear when we consider that in soft war, one of the main strategies of the enemy is cultural aggression and creating hatred and enmity between religions and changing the lifestyle of Muslims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muslims
  • Christians
  • Social Relations
  • Cultural Relations
  • Strategies