بازشناسی تأثیر مؤلفه‌های تربیتی اخلاقی بر افزایش طول عمر در قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

 
 
انسان دارای عمر محدودی دارد است، در حالی که به دلیلخاطر داشتن میل به جاودانگی، به دنبال بقاء و ماندن است و همواره در پیِ به دنبال یافتن راه‌هایی برای افزایش طول عمر است. حال با نگاه به جوامع حدیثی متوجه می شویم که احادیثی نیز به این موضوع اشاره دارد داشته و راه‌ها و عواملی را به عنوان عوامل  طولانی‌تر شدن عمر بیان کرده است. لذاز این رو با رجوع به منابع کتاب‎خانه‌اآن‎های به جمع این عوامل پرداختیم و سپس این احادیث را به توصیف و تحلیل این احادیث کرده‎ایمپرداخته و با علوم روز پزشکی و روانشناسی نیز مطابقت داده‎ایم. شده است که سابق بر این در گذشته در هیچ پژوهشی این عوامل به صورت یک‎جا جمع نشده بود و با علوم روز نیز مطابقت داده نشده بود . نتیجه و آنچه به دست آمد این بود که بیشتر عوامل معرفی شده در احادیث دربارة مربوط به اجرای فرمان الهی است و نهی از نافرمانی وی دارد که این عوامل با علم روز پزشکی نیز مطابق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the effect of moral education components on longevity increase in Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • aliakbar rabeinataj 1
  • mohsen jahandideh 2
چکیده [English]

human life is limited; the desire for immortality always makes him looking for how to survive and the ways to increase longevity. Now, looking at the anecdotal communities, it is realized that there are some hadiths (anecdotes) drawing attention to the issue and stating some ways and factors to have a longer life. Therefore, the factors collected via the library sources. Afterward, the description and analysis of the hadiths discussed and corresponded with the current medical and psychological sciences that have not been done before in any research. The findings revealed that most of the introduced factors in the hadiths related to God’s commands implementation and his disobedience prohibition that are in line with the current medical science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Longevity
  • hadiths
  • Science
  • psychology
قرآن کریم ، ترجمه فولادوند، محمد مهدی، چاپ اول‏، تهران‏، دارالقرآن الکریم، 1415ق‏.
 
       1. ابن شعبه حرانى، حسن بن على‏،( 1404ق)، تحف العقول‏، محقق ومصحح: علی اکبر غفارى، على اکبر، چاپ دوم‏، قم: جامعه مدرسین.‏
 
       2. ابن طاووس، على بن موسى‏،(1406ق)، فلاح السائل و نجاح المسائل‏، چاپ اول‏، قم‏: ‏ بوستان کتاب.
 
       3. ابن قولویه، جعفر بن محمد،(1356ش)، کامل الزیارات، ‏محقق و مصحح: عبدالحسین امینى، عبد الحسین‏، چاپ اول‏، نجف اشرف: دار المرتضویة.
 
       4. ابوالقاسمی، شهنام،(1389ش)، «تأثیر شعایر دینی بر بهداشت روانی جوانان»، مجله اسلام در پژوهش های تربیتی، شماره اول.
 
     5.    ابو علی سینا، حسین بن عبدالله،(1357ش)، قانون در طب، کتاب اول، ترجمه شرفکندی، عبدالرحمن شرفکندی، تصحیح: دکتر حسین عرفانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
     6.    ________________،(1366ش)، قانون در طب، کتاب سوم بخش اوّل، ترجمه شرفکندی، عبدالرحمن شرفکندی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.
 
       7. اژدری، اسماعیل،(1341ش)، طبیب خانواده، تهران: انتشارات اقبال.
 
       8. احمدی، محمدرضا، (1380ش)، «نقش صله رحم در بهداشت روانی»، نشریه معرفت، شماره 46.
 
       9. ارشدی، کبری،(1390ش)، «تأثیر صبحانه در موقعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان»، مجله پیوند، شماره 358.،
 
   10.  اسلوتر، فرانک،(بی تا)، راه نو در سلامت تن و روان، ترجمه محمد مهریار، محمد، چاپ اول، اصفهان: کتاب فروشی ثقفی اصفهان.
 
      11.     اصفهانی، محمد مهدی،(1385ش)، آیینتندرستی، چاپ ششم، تهران: نشر تندیس.
 
      12.     بهاری، شهریار،(1366ش)، رازد یر زیستن، چاپ اول، تهران: نشر ویس.
 
      13.     پاینده، ابو القاسم‏،(1382ش)، نهج الفصاحهة، چاپ چهارم‏، تهران‏: دنیاى دانش.
 
      14.     جرجانی، سید اسماعیل،(1384ش)، الاغراض الطبّیة و المباحث العلائیّه، جلد اوّل، تحقیق و تصحیح: دکتر حسن تاج بخش، چاپ اوّل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران با همکاری فرهنگستان علوم.
 
      15.     حسینی­‌‌عاملی، محمد بن­‌‌حسن،(1384ش)، المواعظ العددیه، چاپ اول، قم: طلیعه نور .
 
   16.  خلیلى، محمد و مستغفرى، جعفر بن محمد،(1381ش)، روش تندرستى در اسلام / ترجمه طبّ النبی وطب الصادق علیهما السلام‏، ترجمه یعقوب مراغى،  یعقوب، چاپ سوم‏، قم: مؤمنین. ‏
 
      17.      دیلمى، حسن بن محمد،(1408ق)، أعلام الدین فی صفات المؤمنین‏، محقق و مصحح : مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ اوّل‏،  قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام.
 
      18.     شیخ حر عاملى، محمد بن حسن‏،(1409ق)، وسائل الشیعهة، محقق و مصحح : مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏، چاپ اول‏، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام.
 
      19.     صدوق، محمد بن على‏، (1400ق)، الأمالی الصدوق، چاپ پنجم‏، بیروت‏: اعلمى.
 
      20.     _____________،(1406ق)، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‏، چاپ دوم‏، قم: دار الشریف الرضی للنشر.
 
   21.  ___________،(1378ق)، عیون أخبار الرضا علیه السلام‏، محقق ومصحح مهدى : لاجوردى،  مهدى‏، چاپ اول‏، تهران: نشر جهان.
 
   22.  __________، (1413ق)، من لا یحضره الفقیه‏، محقق و مصحح: على اکبر غفارى، على اکبر، چاپ دوم‏، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 
      23.     طبرسى، حسن بن فضل‏،(1412ق)، مکارم الأخلاق‏، چاپ چهارم‏، قم: شریف رضى‏.
 
   24.  __________،(1384ش)، نثر اللآلئ، ترجمه حمید رضا شیخى، حمید رضا، محقق و مصحح محمد حسن : زبرى قایئنى، محمد حسن‏، چاپ دوم‏، مشهد: بنیاد پژوهش هاى اسلامى.
 
      25.     غباری بناب، باقر، فقیهی، علی نقی، قاسمی پور، یدالله، «آثار صله رحم از دیدگاه اسلام و روان شناسی و کاربردهای تربیتی آن»، (1386ش)، مجله تربیت اسلامی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، شماره 5.
 
      26.     فتال نیشابورى، محمد بن احمد، (1375ش)، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، چاپ اول، قم: انتشارات رضى.
 
      27.     فرخ، جهانگیر،(1351ش)، روان پزشکی(بیماری های روانی)، ج4، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.
 
      28.     قربانی، عباس و  موسوی، سیدعلی، «تأثیر سده در سرعت گردش خون مغزی»، (1386ش)، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، شماره 5449-54.- 49.
 
      29.     قرشى بنایى، على اکبر،(1412ق)، قاموس قرآن‏، چاپ ششم‏، تهران‏: دارالکتب الاسلامیة.
 
      30.     کشاورز، سوسن، «نقش تقوا در سلامت جسم و روان»، (1386ش)، نشریه پیوند، ئشماره 333- 334- 335.
 
      31.     کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق‏، (1407)، الکافی، محقق و مصحح : على اکبر غفارى و محمد آخوندى، چاپ چهارم‏، تهران:دار الکتب الإسلامیة.
 
   32.  ___________________،(1363ش)،گزیده کافى‏، ترجمه و تحقیق محمد باقر بهبودى، محمد باقر، چاپ اول‏، تهران‏: مرکز انتشارات علمى و فرهنگى‏. ‏
 
      33.     کیانی، کاضم،(1386ش)، سردی و گرمی خوراکی های گیاهی و مواد غذایی، چاپ اول، تبریز: انتشارات زر قلم.
 
      34.     کیلورد هاوز،( بی تا)، گذرنامه براییک زندگانی نوین، ترجمه مهدی نراقی، چاپ دوم، تهران: کتابخانه ایران.
 
      35.     لیثی واسطی، علی بن محمد،(1419ق)، عیون الحکم والمواعظ، تحقیق: شیخ حسین حسینی بیرجندی، چاپ اول، قم:دارالحدیث.
 
      36.     مجلسى، محمد باقر،(1403ق)، بحار الأنوار، ‏تحقیق جمعى از محققان‏، چاپ دوم،‏ بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏.‏
 
   37.  مجلسى، محمد تقى بن مقصود على‏، (1406ق)، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محقق ومصحح: حسین موسوى کرمانى، حسین و على پناه اشتهاردى على پناه‏، چاپ دوم‏، قم‏: مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور.
 
      38.     مروجی طبسی، محمد جواد، «عطسه و آثار تربیتی و بهداشتی آن»، (1389ش)، مجله فرهنگ کوثر، شماره 83.
 
   39.  مفید، محمد بن محمد،(1413ق)، کتاب المزار- مناسک المزار، محقق و مصحح: محمد باقر ابطحى، محمد باقر، چاپ اول‏، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید(رحمة الله علیه‏).
 
      40.     نورى، حسین بن محمد تقى،(1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، ‏ محقق ومصحح: مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏، چاپ اول‏، قم‏: مؤسسة آل البیت علیهم السلام. ‏
 
      41.     نویسندگان مختلف جهانی، (1347ش)، کلیدهای خوشبختی، ترجمه احمد آرام، (بی جا):، انتشارات بیسست و پنج شهریور.
 
   42.  ورثینگتون، اورتال، دابلیو، بری جک، پاورت، لس، حیدری، مجتبی،(1383ش)، مجله نقد و نظر، «کینه توزی، گذشت، دین و سلامتی»، مجله نقد و نظر، شماره 33 و 34.
 
      43.     الهندی، المتقی،(1409ق)، کنزالعمال، تحقیق الشیخ بکر یحیانی، چاپ اول، بیروت: مؤسسةالرسالة.