دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بازخوانی مفهوم «عمل صالح» و دلالت‌های تربیتی آن بر مبنای نظریه‌ی انسان عامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سیدابوالقاسم موسوی؛ محمد جواهری؛ ایوب اکرمی


2. واکاوی آثار و چالش های تربیتی فقهی فرزندخواندگی در قرآن و حدیث

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398


4. مبانی انسان‌شناختی و اصول زیربنایی «روش تغافل» بر اساس آموزه‌های اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398