کلیدواژه‌ها = عمل صالح
تعداد مقالات: 2
1. معناشناسیِ «عمل صالح» در قرآن کریم؛ رویکردی ساخت‌گرا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 193-208

10.22034/iued.2020.120367.1658

سید مصطفی احمدزاده


2. بازخوانی مفهوم «عمل صالح» و دلالتهای تربیتی آن بر مبنای نظریه انسان عامل

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

10.22034/iued.2018.36517

سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ الهام یوسفی همدانی