کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 10
1. نگاهی قرآنی- روایی به کارکردهای تربیت دینیِ معرفت الهی در هستی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 151-166

10.22034/iued.2021.139581.1907

احمد عابدی؛ حسین شریف عسگری؛ هاشم اندیشه


2. فرایند عملی سازی باورها و آسیب شناسی آن از منظر قرآن و حدیث

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 167-185

10.22034/iued.2021.522081.1939

سید محمود حسینی واشان؛ محمد حسن زمانی


4. راهکارها و روش های برطرف کردن موانع ارتباطات انسانی از منظر قرآن و روایات

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-40

10.22034/iued.2019.37202

حسین خاکپور؛ حجه الاسلام غلامرضا رضوی دوست؛ مرضیه احمد زاده


5. عفت کلامی زبان قرآن در حوزة مسائل جنسی و آموزه های تربیتی آن (مطالعة موردی : سوره مبارکه یوسف (علیه السلام))

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-54

10.22034/iued.2018.36519

مهدی داوری دولت آبادی؛ حدیث اسماعیلی مقدم؛ مهیار خانی مقدم


6. بررسی جایگاه تربیتی داستان حضرت نوح (ع) در مثنوی مولوی و انطباق آن با قرآن کریم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-88

10.22034/iued.2018.34385

مالک شعاعی؛ نسرین امین زاده؛ یاسر لطفی


7. برداشتی متفاوت از ماهیت تفسیر تربیتی: نظریه‌پردازی در حکم هدف و آرمان تفسیر تربیتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-40

10.22034/iued.2016.31568

مقصود امین خندقی؛ فاطمه سادات جعفرنیا


8. تأثیر تربیت قرآنی بر تبلورکمال انسانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-76

10.22034/iued.2016.18115

مینا شمخی


9. بررسی جایگاه آموزه‌های قرآنی و حدیثی در تربیت مطلوب جنسی جوانان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-92

10.22034/iued.2015.18093

سیدیوسف محفوظی موسوی؛ محمد جعفرنژآد


10. معناشناسی تزکیه در قرآن‌کریم با رویکردی بر مؤلفه‌های تربیتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 109-124

10.22034/iued.2015.18097

حسینعلی ترکمانی؛ رمضانعلی بیگدلی