کلیدواژه‌ها = تربیت سیاسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحراف‌های اعتقادی و راه‌حل‌های آن در قرآن وحدیث

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-36

10.22034/iued.2020.118467.1628

مصطفی دهقانی فیروزآبادی؛ محمد علی رضایی اصفهانی


2. بررسی اهداف تربیت سیاسی در قرآن، با تأکید برمبانی و اصول تربیتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-40

10.22034/iued.2016.18113

محمد داودی؛ مهدی فاضلی دهکردی