کلیدواژه‌ها = ماهیت
تعداد مقالات: 1
1. برداشتی متفاوت از ماهیت تفسیر تربیتی: نظریه‌پردازی در حکم هدف و آرمان تفسیر تربیتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-40

10.22034/iued.2016.31568

مقصود امین خندقی؛ فاطمه سادات جعفرنیا