کلیدواژه‌ها = معناشناسی ساخت‌گرا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نیاز انسان به پذیرش در قرآن‌کریم با تأکید بر روش میدان معنایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 209-232

10.22034/iued.2020.120306.1656

جعفر علیگلی؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ علیرضا قائمی نیا


2. معناشناسیِ «عمل صالح» در قرآن کریم؛ رویکردی ساخت‌گرا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 193-208

10.22034/iued.2020.120367.1658

سید مصطفی احمدزاده