کلیدواژه‌ها = فخر‌فروشی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل بینشی و گرایشی تفاخر در تربیت قرآنی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-92

10.22034/iued.2020.117973.1619

امید قربانخانی؛ سید محمود طیب حسینی