کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
تعداد مقالات: 1
1. کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیش گیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-60

10.22034/iued.2020.112073.1560

پرویز باقری؛ محمد رضا رضوان طلب؛ عبد الجبار زرگوش نسب