کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 3
1. تاب‌آوری، کارکردها و راهبردهای ارتقاء آن در فرایند تربیت اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-18

10.22034/iued.2021.141590.1916

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سید محمد رضا حسینی نیا


2. معناشناسی واژه‌‌ی «وعد» و مفاهیم تربیتی آن در قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-123

10.22034/iued.2020.240019

فرحناز وحیدنیا؛ سید محمدرضا حسینی نیا


3. از معرفت‌شناسی‌‌علامه طباطبایی تا تفکر چند‌وجهی در تربیت زیبا‌شناختی با نگاهی به قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-130

10.22034/iued.2016.27609

عفت آدم زاده؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ زهره اسماعیلی