کلیدواژه‌ها = کنعان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه تربیتی داستان حضرت نوح (ع) در مثنوی مولوی و انطباق آن با قرآن کریم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-88

10.22034/iued.2018.34385

مالک شعاعی؛ نسرین امین زاده؛ یاسر لطفی