کلیدواژه‌ها = تعقل
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی مفهوم «عمل صالح» و دلالتهای تربیتی آن بر مبنای نظریه انسان عامل

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

10.22034/iued.2018.36517

سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ الهام یوسفی همدانی