نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تبیین ساز و کار تربیتی الگوی اخلاقی در نهج البلاغه با نگاه بر نظریه ی زاگزبستکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 33-52

10.22034/iued.2021.521900.1935

فاطمه سعیدی؛ ربابه زینوند لرستانی؛ مهدی رضا زاده جودی