نویسنده = �������� ���������� ���������� ����������
تحلیل شیوه های بیان استدلالی در آیات تربیتی قرآن

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-21

10.22034/iued.2020.113001.1568

فتحیّه فتّاحی زاده؛ مهناز امیر خانی؛ نعیمه سادات رضوی علوی؛ فاطمه ونکی