نویسنده = ������������������ ������ ��������
آثار تربیتی شفقت در حوزه فردی و اجتماعی از منظر قرآن و روایات

دوره 4، شماره 2، آذر 1397، صفحه 99-120

10.22034/iued.2019.37206

علیرضا جابرورزنه؛ علی محمد میرجلیلی؛ محمد حسین فلاح