نویسنده = ندا جمشیدی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی آثار و چالش های تربیتی فقهی فرزندخواندگی در قرآن و حدیث

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-36

10.22034/iued.2018.36516

طاهر علی محمدی؛ ندا جمشیدی