نویسنده = امین ذوالفقاری فر
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد تربیتی به صبر، مؤلفه‌ها و مصادیق آن در سوره‌ی یوسف (ع) (با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-42

سهراب مروتی؛ مهدی اکبرنژاد؛ امین ذوالفقاری فر


شماره‌های پیشین نشریه