نویسنده = ������������ ��������
نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین شیوه های تربیت اخلاقی سوره حجرات

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-73

10.22034/iued.2020.113866.1581

طاهره رجائی؛ محمدحسین برومند؛ محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ محمود حائری؛ امیر جودوی