نویسنده = مهیار خانی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نکات تربیتی زیارت‌نامة مأثور حضرت زهرا(س)پیرامون شرایط و نتایج تبعیّت از ایشان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-98

10.22034/iued.2019.37205

مهیار خانی مقدم؛ سید عبدالرسول حسینی زاده؛ محبوبه عربی


2. عفت کلامی زبان قرآن در حوزة مسائل جنسی و آموزه های تربیتی آن (مطالعة موردی : سوره مبارکه یوسف (علیه السلام))

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-54

10.22034/iued.2018.36519

مهدی داوری دولت آبادی؛ حدیث اسماعیلی مقدم؛ مهیار خانی مقدم