نویسنده = ������������ ���������� ������������
تحلیل شیوه های بیان استدلالی در آیات تربیتی قرآن

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-21

10.22034/iued.2020.113001.1568

فتحیّه فتّاحی زاده؛ مهناز امیر خانی؛ نعیمه سادات رضوی علوی؛ فاطمه ونکی


تحلیل محتوای احادیث رضوی در موضوع «بخل» با رویکرد تربیت اخلاقی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 71-90

10.22034/iued.2017.32585

فرشته معتمد لنگرودی؛ فتحیّه فتّاحی زاده