نویسنده = فتحیّه فتّاحی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شیوه های بیان استدلالی در آیات تربیتی قرآن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-21

10.22034/iued.2020.113001.1568

فتحیّه فتّاحی زاده؛ مهناز امیر خانی؛ نعیمه سادات رضوی علوی؛ فاطمه ونکی


2. تحلیل محتوای احادیث رضوی در موضوع «بخل» با رویکرد تربیت اخلاقی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-90

10.22034/iued.2017.32585

فرشته معتمد لنگرودی؛ فتحیّه فتّاحی زاده