نویسنده = ������������������ ��������
طراحی الگوی آسیب‌شناسی روش تربیتی عادت از منظر قرآن و احادیث براساس نظریه داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 149-165

10.22034/iued.2021.529046.2011

یعقوب زارع؛ محمد رضا سرمدی؛ زهره اسماعیلی؛ طیبه صفایی


از معرفت‌شناسی‌‌علامه طباطبایی تا تفکر چند‌وجهی در تربیت زیبا‌شناختی با نگاهی به قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 113-130

10.22034/iued.2016.27609

عفت آدم زاده؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ زهره اسماعیلی