نویسنده = �������� �������� ��������
شاخص های وظیفه گرایی اخلاقی درمکتب اخلاقی امیرمومنان ع از دیدگاه نهج البلاغه

دوره 4، شماره 2، آذر 1397، صفحه 61-82

10.22034/iued.2019.37204

فاطمه سعیدی؛ سید علی علم الهدی؛ محسن قاسم پور